Kde se čas zastavil?

A obraz zmrznul ve věčné hře světla a tmy

Výstava fotografií opuštěných kostelů Praha 2022


Slovo fotografie znamená kresba světlem. A nejkrásněji se světlu tvoří za přítomnosti tmy. Vybalancováním těchto dvou veličin, z jejich vzájemného kontrastu a vlivu vznikne obraz, který se mihne na pozadí věčnosti. A když jste v tu chvíli na správném místě a zmáčknete spoušť, zamrzne ten obraz v čase. Tato hra světla a tmy se stala mým koníčkem a nyní vám nabízím, abyste ji se mnou hráli. Nebo alespoň pozorovali, jak ji hraji já.
Zmrazil jsem pro vás pár okamžiků té hry světla a tmy, které vám nyní nabízím ke shlédnutí. A jestli u toho budete mít třeba mrazení v zádech nebo dostanete chuť se do té hry zapojit, naplnila výstava své poselství a já budu mít důvod v té nekonečné hře pokračovat.

A proč zrovna opuštěné kostely?
Je až s podivem kolik se takových míst vyskytuje jen v naší republice, a to zejména v oblasti pohraničí. Stávaly zde celé vesnice, ze kterých většinou zbyly pouze ty kostely. A ty zde dál tiše stojí jako němí svědci dějin českého národa. Snad k vám promluví skrze mé fotografie.

Petr H. Křivánek
Jsem brněnský autor - básník, spisovatel a fotograf, který má rád dobrodružství a tajemno života kolem nás. Tvrdím, že my všichni denně prožíváme zázraky, ale již jsme natolik otupěli, že je nevnímáme a potlačujeme, abychom nechali na povrch vyplout šedivé negativismy našich duší a jen si stěžovali na to, že nikdy nedosáhneme toho, čeho chceme. Díky této vsugerované slepotě pak žijeme život, jaký chtějí ostatní, a ne my sami. Jsou však místa, která nás mohou probudit. Ať už jsou kolem nás nebo v nás. Právě tuhle náladu se snažím reprodukovat i ve svých fotografiích.

V roce 2015 vyšla moje kniha básní s názvem Samomluva, jež je výběrem ze čtyř básnických sbírek. V knize se objevují i mé fotografie, které tematicky doplňují básně. Jedna z jeho básnických sbírek se jmenuje Imago et Poema, kde jsou fotografie součástí každé básně.

V roce 2021 vyšel můj román s názvem Krize mého středo-věku, který není příručkou, jak projít se ctí určitou etapu života.

Každá fotografie může být vaše. Jakoukoliv z vystavených fotografii si můžete zakoupit a po skončení výstavy si ji odnést domů i s rámem.

Telefon na domluvu: 603 537 212

Cena za jeden kus – 800kč.WEB
https://mrbin.cz/vystavy/
https://mrbin.cz/

FB
https://www.facebook.com/blogpanaBina/
https://www.facebook.com/groups/2002830573177930/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/krivanek_petr/

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UC0wVj2KgYvK_dhh4RoWpfcA